Dag van de Duurzaamheid

article full

Dag van de Duurzaamheid

Door heel Nederland vinden, voor het zevende jaar, duizenden duurzame activiteiten plaats, georganiseerd door particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. 
Samen laten we zien hoe duurzaamheid past in ons dagelijks leven. 

Copex doet ook mee 
Voor elke 9e luchtvrachtzending die op 9 oktober 2015 bij ons geboekt wordt compenseren wij de CO2 uitstoot. De compensatie gebeurt door de aanschaf van Gold Standard VER (Verified Emission Reductions) credits. Een credit is een aantoonbaar vermeden ton uitstoot van broeikasgassen. De Gold Standard criteria zijn door onder andere het Wereld Natuur Fonds (WNF) vastgesteld. 
De compensatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van schone energie projecten. Copex werkt in deze samen met de Climate Neutral Group en Connekt. 

Doet u ook mee? 
Neem contact op met een van onze medewerkers en boek uw luchtvrachtzending CO2 neutraal. 
Is uw boeking die dag de 9e, 18e, 27e, 36e, 45e, 54e, 63e, 72e, 81e, 90e etc. etc. dan neemt Copex de kosten voor CO2 compensatie voor haar rekening en ontvangt u een creditnota voor hetzelfde bedrag die ingezet kan worden om de CO2 uitstoot bij een volgende luchtvrachtzending te compenseren.