UPDATE: SOLAS-regelgeving VGM

article full

UPDATE: SOLAS-regelgeving VGM

In navolging op onze eerdere nieuwsbrief willen wij u hierbij informeren over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de VGM-regeling. De onderstaande tekst is weliswaar gebaseerd op een conceptregeling die nog dient te worden getekend en gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, maar naar verwachting zal deze informatie inhoudelijk niet meer veranderen. Hieronder ziet u de belangrijkste uitgangspunten van de regeling uitgelegd.

Waaruit bestaat de basis van de regeling?
De basis van de regeling is dat verladers vanaf 1 juli 2016 verplicht zijn om per container de VGM (Verified Gross Mass) op te geven. De VGM is het gewicht van de lading inclusief de verpakkingen en de tarra van de containers. Er zijn twee mogelijkheden om de VGM vast te stellen; door middel van het wegen van de beladen container op een gecertificeerde en gekalibreerde weegbrug of met behulp van een calculatiemethode.

Wie verzorgt de handhaving?
De Dienst Leefmilieu en Transport is verantwoordelijk gemaakt voor de handhaving van de nieuwe regeling. Deze dienst zal slechts controleren of de VGM is aangegeven. Het nawegen van containers gebeurt niet, tenzij er hele zware twijfels bestaan over de juistheid van de VGM. Over eventuele sancties voor het vermelden van onjuiste data is nog niets bekend. De Nederlandse Douane is geen partij in deze SOLAS-regelgeving, de Douane zal documenten ook niet verifiëren aan de hand van de VGM.

Calculatiemethode toepasbaar voor alle bedrijven
In onze eerdere nieuwsbrief schreven wij dat alleen gecertificeerde bedrijven de calculatiemethode zouden mogen toepassen. Op dit punt is de regeling aangepast. De calculatiemethode zelf is nu gecertificeerd en dit betekent dat alle bedrijven deze mogen toepassen.

Wegen van de containers
Als u kiest voor het wegen van de containers, hoeft dit alleen gedaan te worden na belading van de container (niet eerst leeg wegen en na belading nogmaals wegen) daar dit uitsluitend bedoeld is om de VGM vast te stellen. Wij kunnen dit uiteraard, in samenwerking met onze partners, voor u verzorgen.

Afwijkingsmarge Nederland en België gelijkgetrokken
In Nederland is een afwijkingsmarge van 5% op de VGM toegestaan. België heeft besloten om de afwijkingsmarge aan te passen van 2% naar 5%.
Nederland heeft daarnaast ook een aparte regeling opgesteld voor lichte containers met een gewicht tot 10.000 kg. De afwijkingsmarge hierbij is 500 kg. Bij containers met een gewicht groter dan 10.000 kg geldt de 5% afwijkingsregel.

SOLAS–regelgeving per land
Belangrijk om te weten is, dat de interpretatie van de SOLAS-regelgeving geldig is voor het land waar de container geladen wordt. Om daarvan een voorbeeld te geven: als een schip afvaart vanuit Antwerpen, maar de containers in Nederland worden geladen, dan gelden de Nederlandse regels.

Wanneer VGM doorgeven?
Het moment waarop de VGM moet worden doorgegeven kan per carrier verschillen. Wij verwachten dat de meeste carriers de VGM 24 uur voor aankomst van de boot willen ontvangen. Een terminal zal in Rotterdam altijd containers aannemen, maar zonder VGM niet aan boord van een schip laden. Hiervoor is de term ‘No VGM/No Load’ in het leven geroepen.
Belgische terminals weigeren containers zonder VGM, met bijpassende term ‘No VGM/No acceptance’. Het doorgeven van de VGM is alleen mogelijk via rederijen, die deze data op hun beurt weer doorgeven aan de terminals. Rederijen accepteren alleen de VGM als deze is verstrekt door een verlader of een boekende partij.

Bij wie ligt welke verantwoordelijkheid?
Voor het kunnen garanderen van een soepele logistieke afwikkeling is het van groot belang dat u als verlader de juiste gewichten opgeeft. U bent hier immers volgens de regeling direct verantwoordelijk voor. Bent u uitsluitend importeur, dan ligt de verantwoordelijkheid voor het doorgeven van de VGM bij uw leveranciers. Toch is het in dit geval vermoedelijk verstandig om bij het plaatsen van uw orders te vermelden dat eventuele gevolgen en/of kosten voor het niet juist opgeven van de gewichten altijd voor rekening komen van de leverancier, ongeacht de Incoterms.

Hebt u vragen?
Vanuit COPEX volgen wij de ontwikkelingen over de SOLAS-regeling met betrekking tot VGM op de voet. We zullen u uiteraard van toekomstige ontwikkelingen op de hoogte houden. Mocht u op dit moment vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zijn te bereiken op telefoonnummer 010-428 98 28 of via e-mail info.maritime@copex.nl.